se.webd.top

Sweden (.se) Top Web Directory
Startsida | Skatteverket

Skatteverket - Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig

skatteverket.se
Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för migrationen till Sverige. Det innebär dels att vi hjälper människor som söker skydd och asyl, dels att vi handlägger ansökan om visum eller uppehållstillstånd för människor som vill komma till Sverige på besök, för att arbeta, studera eller återförenas med sin familj. Migrationsverket är också den myndighet som beviljar svenskt medborgarskap.

migrationsverket.se
Startsidan - stockholm.se

Stockholms stads officiella webbplats

stockholm.se
Vägtrafik - transportstyrelsen.se

transportstyrelsen.se
Polisen - polisen.se

Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information om passansökan.

polisen.se
Livsmedelsverket

Startsida för Livsmedelsverkets webbplats

livsmedelsverket.se
Regeringen.se - Regeringen.se

Regeringen och Regeringskansliets gemensamma webbplats.

regeringen.se
Startsida - verksamt.se

Verksamt är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

verksamt.se
Start - Göteborgs Stad

goteborg.se
Startsida - Västra Götalandsregionen

Vi erbjuder god hälso- och sjukvård som präglas av omtanke och tillgänglighet. Vi arbetar också med miljö, kultur och kommunikationer; för tillväxt och mångfald.

vgregion.se
Försvarsmakten

Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och konflikter.

forsvarsmakten.se
www.gotland.se - Region Gotland

Region Gotlands officiella webbplats om vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad,hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik med mera.

gotland.se
Sveriges Kungahus - Sveriges Kungahus

kungahuset.se
Startsida - Halmstads kommun

Halmstads kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen.

halmstad.se
Valmyndigheten

val.se
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

sida.se
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra uppföljningar och utvärderingar.

socialstyrelsen.se
Västerås - Västerås

vasteras.se
Riksdagen - Start

riksdagen.se
Naturvårdsverket

naturvardsverket.se
Start - Region Skåne

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur  och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

skane.se
Länsstyrelserna - Länsstyrelserna

lansstyrelsen.se
Government.se - Government.se

government.se
Välkommen till huddinge.se - Huddinge kommun

Huddinge kommun har över 100 000 invånare och är den största kommunen i Stockholms län efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

huddinge.se
Start - Sll

Stockholms läns landsting Här hittar du alltid det senaste från landstinget. Snabbt, enkelt och samlat på ett ställe.

sll.se
Ronneby kommun

Ronneby kommuns webbplats

ronneby.se
Alfakassan - Hem

Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

alfakassan.se
Jönköpings kommun - Jönköpings kommun

jonkoping.se
Specialister på tester och bedömningar - Rekryteringsmyndigheten

rekryteringsmyndigheten.se
Start - släktforskning, släktforska, kartor, heraldik - Riksarkivet

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne. Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.

riksarkivet.se
Välkommen till Linköping - Där idéer blir verklighet - linkoping.se

linkoping.se
Falkenbergs kommun - Falkenbergs kommun

falkenberg.se
Start - Arbetsmiljöverket

av.se
Sundbybergs stad - Sundbybergs stad

Sundbybergs stads officiella webbplats med information till boende, besökare och företagare.

sundbyberg.se
Datainspektionen - Vi skyddar din integritet i IT-samhället

Datainspektionen är en myndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På vår webbplats kan du bland annat läsa mer om hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss. Här hittar du fakta och vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.

datainspektionen.se
Uddevalla kommun - Uddevalla kommun

uddevalla.se
Sveriges Domstolar

domstol.se
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

skl.se
Start - Sjofartsverket

sjofartsverket.se
Eskilstuna kommun

eskilstuna.se
Järfälla - Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta och trivas i.

jarfalla.se
Startsida - Räddningstjänsten Syd

Vi är räddningstjänsten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

rsyd.se
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

havochvatten.se
Välkommen till Kammarkollegiet | Kammarkollegiet

Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal, vi auktoriserar tolkar och för allmänhetens talan i miljöprocesser.

kammarkollegiet.se
Startsida | Kriminalvården

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

kriminalvarden.se
Brå - Brå

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet under justitiedepartementet. Brås huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Brå ansvarar också för Sveriges officiella rättsstatistik (kriminalstatistik, brottsstatistik, lagföringsstatistik). Brå är ett centrum för kunskap om brott.

bra.se
Sveriges Juridiska Dagstidning | Dagens Juridik

dagensjuridik.se
Gävle kommun — Gävle kommun

gavle.se
Start - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag

Frågor om EU? EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska EU-medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

eu-upplysningen.se
Startsida - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.

vr.se
Livsmedelsverket

Startsida för Livsmedelsverkets webbplats

slv.se
Region Halland — Start

regionhalland.se
Startsidan - Säkerhetspolisen

sakerhetspolisen.se
Sveriges ledande advokatbyrå inom affärsjuridik | Mannheimer Swartling

mannheimerswartling.se