se.webd.top

Sweden (.se) Top Web Directory
Startsidan - stockholm.se

Stockholms stads officiella webbplats

stockholm.se
Startsida | Skatteverket

Skatteverket - Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig

skatteverket.se
Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

migrationsverket.se
Start - Göteborgs Stad

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster.

goteborg.se
Vägtrafik - transportstyrelsen.se

transportstyrelsen.se
Startsida - Sweden Abroad

Välkommen till den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat.

swedenabroad.se
Start | Polismyndigheten

Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott – ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information om passansökan.

polisen.se
Regeringen.se - Regeringen.se

Regeringen och Regeringskansliets gemensamma webbplats.

regeringen.se
Riksdagen - Start

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

riksdagen.se
Jönköpings kommun - Jönköpings kommun

jonkoping.se
Alfakassan - Hem

Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp.

alfakassan.se
Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen

Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, til...

vgregion.se
Startsida - Trafikverket

Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

trafikverket.se
Start - Region Stockholm

Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv.

sll.se
Länsstyrelsen

lansstyrelsen.se
Start - Riksarkivet

riksarkivet.se
Startsida - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.

socialstyrelsen.se
Government.se - Government.se

government.se
För dig som driver eller vill starta företag - verksamt.se

Verksamt är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

verksamt.se
Start - Region Skåne

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

skane.se
Försvarsmakten

Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och konflikter.

forsvarsmakten.se
Storsthlm

Storsthlm är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. Storsthlm driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

storsthlm.se
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

sida.se
Sveriges Domstolar

Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.

domstol.se
Välkommen till Linköping - Där idéer blir verklighet - linkoping.se

linkoping.se
Huddinge kommun

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

huddinge.se
Sveriges Kungahus - Sveriges Kungahus

kungahuset.se
Start - Arbetsmiljöverket

Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet.

av.se
Livsmedelsverket

Startsida för Livsmedelsverkets webbplats

livsmedelsverket.se
Ronneby kommun

Ronneby kommuns webbplats

ronneby.se
Håbo - Håbo

habo.se
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår.

naturvardsverket.se
Valmyndigheten - Valmyndigheten

val.se
Specialister på tester och bedömningar - Rekryteringsmyndigheten

rekryteringsmyndigheten.se
Avesta kommuns webbplats

Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter. Till exempel utbildning, omsorg, kultur, fritid, trafik, samhällsplanering, näringsliv och politik.

avesta.se
www.tullverket.se - Tullverket

tullverket.se
Sundbybergs stad - Sundbybergs stad

Sundbybergs stads officiella webbplats med information till boende, besökare och företagare.

sundbyberg.se
Brå - Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet under justitiedepartementet. Brås huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Brå ansvarar också för Sveriges officiella rättsstatistik (kriminalstatistik, brottsstatistik, lagföringsstatistik). Brå är ett centrum för kunskap om brott.

bra.se
Malung-Sälens kommun - Malung-Sälens kommun

malung-salen.se
Järfälla - Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta och trivas i.

jarfalla.se
Gävle kommun – Service och information

Service och information Här hittar du service, tjänster och stöd som underlättar din vardag oavsett var du befinner dig i livet. Du kan också ta del av nyheter från Gävle kommuns verksamheter.

gavle.se
Øresunddirekt - jobba, studera, flytta till Danmark

Vi ger dig korrekta råd och tips om danska samhället när du ska pendla, studera eller flytta till Danmark. I samarbete med danska och svenska myndigheter.

oresunddirekt.se
Datainspektionen - Vi skyddar din integritet i IT-samhället

Datainspektionen är en myndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På vår webbplats kan du bland annat läsa mer om hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss. Här hittar du fakta och vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.

datainspektionen.se
pakistanembassy.se

pakistanembassy.se
Uddevalla kommun - Uddevalla kommun

uddevalla.se
Start - Sjofartsverket

sjofartsverket.se
OmVärlden – Sveriges ledande nätmagasin för globala frågor. - OmVärlden

OmVärlden är Sveriges ledande nätmagasin för globala frågor. OmVärlden försöker hitta trådarna som binder samman världen. Vi berättar om arbetet för en bättre värld. Om ekonomi, politik och forskning. Om insatserna för att minska fattigdomen och skapa utveckling.

omvarlden.se
Advokatsamfundet - Advokatsamfundet svenska

advokatsamfundet.se
Start - JO

jo.se
Göteborgsregionen (GR) - Göteborgsregionen (GR)

goteborgsregionen.se
Umearegionen - Umearegionen

umearegionen.se
Startsida - Region Gotland

Region Gotlands officiella webbplats om vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik med mera.

gotland.se
eskilstuna.se - Eskilstuna kommun

Information och fakta om Eskilstuna kommun, våra verksamheter och service inom skola, omsorg, trafik m.m. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen.

eskilstuna.se